Camera Executorilor Judecătorești Cluj

Str. Navodari Nr. 13 Ap. 4, Cluj-Napoca

e-mail contact@cejcluj.ro

Bine ati venit

În conformitate cu prevederile art. 25 şi 26 aliniatul (1) din legea 188/2000, privind executorii judecătoreşti:

În circumscripţia Curţii de Apel Cluj funcţionează Camera Executorilor Judecătoreşti Cluj, cu personalitate juridică.

Din Camera Executorilor Judecătoreşti Cluj fac parte toţi executorii judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Cluj.

Camera Executorilor Judecătoreşti Cluj este condusă de un colegiu director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3-7 membri.

Camera Executorilor Judecatoresti Cluj

 

Cluj Napoca, Str. Navodari Nr. 13 Ap. 4

e-mail: contact@cejcluj.ro

Anunturi

 

Anunțuri – Tematica examene