Conducerea

Camera Executorilor Judecătorești Cluj

Str. Navodari Nr. 13 Ap. 4, Cluj-Napoca

telefon/fax 0264 596 093; e-mail contact@cejcluj.ro

Conducerea
Colegiul Director al Camerei Executorilor Judecătoreşti Cluj:
Vinț Adrian Cosmin – preşedinte
Andronesi Valerian Dorin – vicepreşedinte

Membrii Colegiul Director :
Batin Petru
Ilovan Dumitru
Manchevici Marin
Onișor Ionel Marin
Oszoczki Andras

Comisia de cenzori a CEJ Cluj:
Bud Robert Mihai
Matiș Camelia Luminița
Maier Ioan

Reprezentantul CEJ Cluj în Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România:
Morari Marius Iacob

Consiliul de disciplină al Camerei:
Buta Dumitru Mirel
Ciumarnean Romeo Gabriel
Popan Iosif Nicolae

Membrii supleanti Consiliu Disicplina al CEJ Cluj:
Andreica Flavius Inocentiu
Pintea Bogdan Ioan
Roman Mariana

Persoana desemnată pentru Comisia Superioară de Disciplină:
Man Ovidiu Ioan

Persoana desemnată pentru Consiliul de Conducere al C.A.E.J.:
Stolnean Diana Maria

Delegat in Congresul UNEJ:
Dragoș Adam

Jurist:
Mihalcea Mihaela, telefon: 0747 243 144

Secretar:
Palacean Dana Claudia, telefon: 0746 028 016

Camera Executorilor Judecătorești Cluj
Cluj Napoca, Str. Navodari Nr. 13 Ap. 4
Telefon/fax: 0264 596 093,
e-mail: contact@cejcluj.ro